آشنایی کامل با تاریخچه شهر باستانی رستم کلا + علت نامگذاری

رستمکلا با نام محلی “رُستَمکَلا” یا “رُستَمکُالا”، یکی از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر در حال حاضر در شهرستان بهشهر قرار دارد و حدود ۸ کیلومتری جاده نکا به بهشهر قرار دارد. جمعیت این شهر طبق آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۱۶۸۶ نفر بوده ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)