دانستنی های مهم اقتصاد بهشهر که قبل از سرمایه گذاری در آن باید بدانید

قبل از سرمایه گذاری در شهر از اقتصاد بهشهر چه میدانید ؟ بهشهر یکی از شهرستانهای استان مازندران بوده که از ناحیه شمال به خلیج میانکاله و از ناحیه شرق به شهرستان گلوگاه و از ناحیه جنوب به دامنه های البرز و شهرستان دامغان و از ناحیه غرب به شهرستان نکا متصل می شود. ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)